Activitats de lleure infantil i juvenil

Incorporem en aquesta acció tota la tasca d’informació, assessorament i suport a les entitats que promouen i/o organitzen activitats de lleure a la nostra comarca durant tot l’any.

També les accions de visites i seguiment realitzades en el marc del suport a la tasca de la Direcció General de Joventut durant la campanya d’activitats de lleure que es realitza anualment a l’estiu.

Aquestes visites de seguiment tenen l’objectiu de revisar que es compleix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Adjuntem una infografia on trobareu la informació més rellevant del Decret