Ajuts per a la gestió forestal sostenible

Termini de presentació de sol·licituds: 12 de novembre de 2015

Convocatòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  d’ajuts per a la gestió forestal sostenible destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals