Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638435).

Núm: 59/2022Data: 20 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638435).
DOGC: 8711, de 18/07/2022
Resolució: CLT/2228/2022, de 7 de julioll

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d’entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 13 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric, Conjunt històric o Zona d’interès etnològic, o de béns culturals d’interès local.
 
Requisits, condicions i incompatibilitats (Vegeu base específica 3)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).

Núm: 58/2022Data: 20 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).
DOGC: 8711, de 18/07/2022
Resolució: CLT/2229/2022, de 7 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d’entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 13 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric o Zona d’interès etnològic, o de béns culturals d’interès local.

Requisits, condicions i incompatibilitats (Vegeu base específica 3)
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòries actives sobre els fons Next Generation EU d’interès per al món local

Núm: 57/2022Data: 20de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next Generation
Assumpte: Convocatòries actives sobre els fons Next Generation EU d’interès per al món local
CONVOCATÒRIES ACTIVES

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).

Núm: 56/2022Data: 14 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).
DOGC: 8704, de 07/07/2022
Resolució: PRE/2115/2022, de 28 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
WEB

 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 3)
 
Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.
Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa o que siguin titulars d’infraestructures de subministrament d’aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants.
Sol·licituds: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 10)
Informació:
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Carrer del Foc, 57 edifici A
08038  Barcelona
 Telèfon 93 857 40 00
Termini presentació de sol·licituds:
 
8 d’agost de 2022
 
* Convocatòria ajut – recurs tècnic_suport en fase sol·licitud NEXT DIBA – termini 18 juliol
Objecte: regular la concessió de subvencions per a la realització d’inversions de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.
La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.
 
Projectes subvencionables (vegeu la base reguladora 6)
El projecte subvencionable consisteix en una o més actuacions, de la tipologia següent:
a) Actuacions d’inversió en els sistemes d’abastament per a l’estalvi del consum d’aigua i la millora de l’eficiència, incloent-hi elements d’innovació tecnològica.
b) Actuacions d’inversió per a la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució en baixa ja existents.
c) Actuacions d’inversió per a la reparació i millora de la captació dels dipòsits i/o de les instal·lacions de potabilització.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria del Programa d’ajuts a projectes singulars d’energia neta en municipis de repte demogràfic – Programa DUS 5000

Núm: 55/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: NextDiba – Next Generation
Assumpte: Convocatòria del Programa d’ajuts a projectes singulars d’energia neta en municipis de repte demogràfic – Programa DUS 5000
BOE: 185, de 4 de agosto de 2021
Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO)

CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION

 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB


 

Beneficiaris:
 
Ajuntaments, diputacions, mancomunitats (…) i altres entitats públiques de municipis de menys de 5.000 habitants, o de municipis no urbans de fins 20.000 habitants els nuclis de població dels quals no arribin a 5.000 habitants i tinguin la consideració de municipis de repte demogràfic.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS

 
Presentació sol·licituds:
a través TRÀMITS

Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
Termini presentació de sol·licituds:
 
la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:
 
Fins a 2.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 10/10/2022.
 
Fins a 5.000 habitants “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 10/10/2022.
Objecte: ajudes per a inversions de projectes singulars locals d’energia neta en els municipis de repte demogràfic amb l’objectiu d’impulsar la participació dels petits municipis en la transició energètica, garantir l’eficiència i l’estalvi dels edificis públics i assegurar el desplegament de la mobilitat elèctrica. Els ajuts subvencionaran el 85% de la inversió i el 100% en el cas que tinguin la consideració de “projectes integrals” pel seu significatiu impacte en la transició energètica en el municipi.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2022-2023 (ref. BDNS 636104).

Núm: 54/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2022-2023 (ref. BDNS 636104).
DOGC : 8701- 04/07/2022
Resolució: CLT/2035/2022, de 23 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB
 

Beneficiaris:
 
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

 
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat 
Termini presentació de sol·licituds:
 


4 d’octubre de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: regular la concessió de subvencions als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat durant el curs escolar.
Aquests programes han de vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes.

Els programes poden incloure dos tipus de línies d’actuació:
a) Programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals.
b) Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. Han de ser projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en entorns i contextos educatius en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, com a instruments d’expressió i de comunicació, de comprensió i reflexió de la realitat. Es poden utilitzar com a recurs d’innovació pedagògica per desenvolupar noves estratègies d’aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques a través de les arts de manera interdisciplinària.

S’estableixen les dues modalitats de subvenció següents:
a) Programes d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.

b) Programes d’arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).

Núm: 53/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).
DOGC : 8701- 04/07/2022
Resolució: ACC/2058/2022, de 28 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALS
   

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’IGUA
WEB
 

Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 2)
 
Ens locals o agrupacions d’ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia.

Sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)
 
Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer de Provença, 260 08008 Barcelona
Telèfon 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 30 de setembre de 2022
Objecte: Són objecte de subvenció les despeses generades per la redacció, la revisió o l’actualització de projectes constructius per a l’execució d’actuacions adreçades a la prevenció i la protecció davant d’avingudes, i a l’adaptació al risc d’inundació d’origen fluvial que beneficiïn una zona urbana, i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i que permetin:
 
a) La prevenció i la protecció de zones urbanes o altres activitats econòmiques.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.
Les actuacions que cal projectar han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l’àmbit afectat, i respectar el principi de no deteriorament de les masses d’aigua.
(Vegeu la base reguladora 1)
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l’any 2022 (ref. BDNS 635194).

Núm: 52/2022Data: 7 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l’any 2022 (ref. BDNS 635194).
DOGC : 8697- 28/06/2022
Resolució: CLT/1982/2022, de 17 de juny
  
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris:

1.- les corporacions locals o ens que en depenen
2.- les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Documentació relacionada
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
 
Telèfons de contacte:
Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 850 35 00
Tràmit de justificació: 93 554 74 73
Contingut del projecte: pol.fabregas@gencat.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
14 de juliol de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: la concessió de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

A l’efecte d’aquesta línia de subvencions, es considera festival o cicle de cultura popular i tradicional el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o diversos àmbits, en format presencial o virtual, que formin part d’una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius conjunts, clars i definits, que no formin part de la programació estable o regular d’un equipament cultural, i que tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

S’entén per activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol àmbit o disciplina de les arts escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris.

S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concerts, casals, centres cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques.

 Vegeu base específica 1.3. línies excloses de subvencions
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022 (ref. BDNS 635196).

Núm: 51/2022Data: 7 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022 (ref. BDNS 635196).
DOGC : 8697- 28/06/2022
Resolució: CLT/1983/2022, de 17 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 

Beneficiaris:
Els ajuntaments o els ens que en depenen i les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Documentació relacionada
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
 
Telèfons de contacte:
 
Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 74 70
Tràmit de justificació: 93 554 71 57
Contingut del projecte. Adreça de contacte: cristina.sanchis@gencat.cat
 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
14 de juliol de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.
 
La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
 
a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
 
b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
 
c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
 
d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 
e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.
 
f) Trobades de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).

Núm: 50/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1909/2022, de 9 de juny
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORESModificació
 DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 WEB

 

Entitats beneficiàries: (vegeu l’article 3 de la convocatòria)
 
Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 

 
Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d’intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: serveiorientacio.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
13 de juliol de 2022 inclòs
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular el desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.
 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l’objectiu específic:
– Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.
– Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.
– Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d’autoocupació.
– Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l’atur, assolint unes taxes d’ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l’Estratègia Europa 2020.
 
(Vegeu despeses subvencionables a l’Ordre de modificació, Article 8)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15