Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, any 2022

Núm: 65/2022Data: 27 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Administració – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, any 2022
BOE: 211, de 02/09/2022
Ordre: TER/836/2022, de 29 d’agost
 
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu el punt primer de l’extracte de la convocatòria i article 3 de les Bases reguladores)

Administració local
Sol·licituds per a les administracions locals: per la Seu-e del Ministeri de Política Territorial (procediments-subvencions).
 Seu-e – sol·licitud
 Models de documents
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri

Informació:
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local
Web del Ministeri
Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost
FAQs Normativa
FAQs Tècniques
Formulari per a consultes

Tel. 673040069
Guia d’ús
Termini presentació de sol·licituds:15 de desembre de 2022 (fins les 15:00h)
Objecte: Les subvencions es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquen en alguna de las línies estratègiques anunciades en l’article 5, quin contingut està alineat amb l’Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització.
 
Actuacions subvencionables. (Vegeu tot l’article 5 de les Bases reguladores)
a) Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
b) Reducció de la bretxa digital.
c) Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).
 
Línies estratègiques:
Línia estratègica 1. Administració orientada al ciutadà.
Línia estratègica 2. Operacions intel·ligents.
Línia estratègica 3. Govern de la dada.
Línia estratègica 4. Infraestructures digitals.
Línia estratègica 5. Interoperabilitat de serveis bàsics d’administració digital.

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15