Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964).

Núm: 68/2022Data: 28 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964).
DOGC : 8753- 15/09/2022
Resolució:
EDU/2749/2022, de 2 d’agost
  
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
Beneficiaris:
Els ens locals de Catalunya titulars d’escoles de dansa que compleixin els requisits següents:
  a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
  b) Que figurin inscrites en el Registre de centres docents del Departament d’Educació.
  c) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d’edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT


prestador “Departament d’Educació”, seleccionant la convocatòria “EDU Subvencions per al finançament de les escoles de dansa. Curs 2020-2021”
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu tota la base reguladora 4 i 5)

Informació:
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Tel.: 93 400 69 00
bústia electrònica

Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022
Objecte: establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15