Convocatòria de subvencions per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817).

Núm: 70/2022Data: 10 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817).
DOGC : 8769- 10/10/2022
Resolució: CLT/3021/2022, de 30 de setembre
 
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
 BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
 
Beneficiaris:
 a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base general 8)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:Període de l’11 al 27 d’octubre de 2022 (el dia 27 fins a les 14 hores)
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments durant un període biennal, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

En cap cas es pot subvencionar l’execució d’obres ni l’elaboració de projectes.

Despeses subvencionables
És subvencionable l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per a la remodelació museogràfica, la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat universal, la seguretat, la conservació preventiva i la compra d’equipament i programari informàtic (hardware y software).
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15