Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de febrer de 2015

Convocatòria de l’Agència Catalana de Residus d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya