Aprovació del Catàleg de Serveis de 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

Termini per sol·licitar els ajuts: 7 de febrer de 2017

Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona