Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme

7 de novembre a les 10h a la Sala Burriac del TecnoCampus Mataró-Maresme

PROGRAMA

10:00 Benvinguda a càrrec de la Consellera Comarcal de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Marta Paset i Salichs

10:10 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

10:25 Renovació de membres de la Junta Permanent

10.50 Elecció del/a Vicepresident/a del CCGGM

Presentació del procediment

Presentació de les candidatures

11:30 Torn de paraula

11:40 Votació

11:50 Descans

12:10 Presentació de les Comissions de treball

Valoració de les jornades del 15/06 i 01/10

12:20 Adhesió de nous membres a les Comissions de treball

12:25 Propostes per a l’any 2024

12:40 Presentació del Calendari de la Junta Permanent

12:45 Torn de paraula

12:55 Tancament de la sessió a càrrec de la Consellera Comarcal de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Marta Paset i Salichs