Assessorament especialitzat

A partir d’una trobada presencial o telemàtica, us proposem un itinerari d’assessorament a fi de treballar una àrea específica de l’empresa. Un cop finalitza el procés, si escau, es fa entrega d’un informe amb les conclusions oportunes fruit del que s’ha treballat en les sessions.

Els itineraris que es proposen són:

  • Revisió estratègica. A través del model de negoci i la proposta de valor actual de la vostra empresa, es treballa una proposta alternativa amb noves oportunitats de negoci.
  • Anàlisi economicofinancera. Posar focus als números i extreure’n conclusions: Com ens estem finançant? A què estem dedicant els nostres recursos? Quins productes aporten més marge sobre les ventes? Quins ens surten ‘massa’ cars? Revisem-ho.
  • Finançament. Suport en la preparació de la documentació necessària per tal d’accedir a la font de finançament, així com l’acompanyament en la realització del tràmit. Elaboració final d’un mapa de finançament i l’afectació en el balanç.
  • Transformació Digital. Ens referim tant als processos interns de l’empresa com als recursos i canals que utilitza per a dirigir-se al nostre públic objectiu.
  • Estableix una estratègia de màrqueting digital
  • Analitza i planifica les teves Xarxes Socials
  • Elabora un pla de màrqueting digital
  • Innovació a l’Empresa. Es pot optar per una revisió estratègica integral (innovació en productes o processos de l’empresa), o bé optar per la incorporació d’exercicis basats en tècniques de Design Thinking per tal de prendre decisions més adequades en els sectors on opereu (posicionament, testeig o experiència del client).

A més, atenem consultes específiques (normativa, procediments, subvencions, censos….) Consulta específica.