Servei d’emprenedoria i empresa

Emprenedoria

PUNT PAE

El Servei d’Emprenedoria està adscrit com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), i té facultat per portar a terme el tràmit de constitució com a persona autònoma o societat mercantil de manera telemàtica i gratuïta, en tan sols 48 hores i fent entrega del Document Únic Electrònic.
Les dues gestions principals són la tramitació de l’inici de l’activitat empresarial i l’alta com a empresari/a.
Per a beneficar-vos d’aquest servei només cal que empleneu el formulari corresponent, segons us vulgueu donar d’alta com a persona autònoma o com a societat mercantil, i ens el feu arribar a emprenedoria@ccmaresme.cat.

ACCÉS A FINANÇAMENT

Capitalització
Instrument de finançament que permet disposar de manera parcial o total de l’atur acumulat en un sol pagament, destinat a finançar un projecte empresarial que es vulgui posar en marxa o afegir-se a un que ja s’hagi iniciat. El requisit principal és que la persona sol·licitant ha d’estar en situació legal d’atur, havent acumulat mínim 3 mesos d’atur.
El Servei d’Emprenedoria proporciona informació sobre aquest instrument, suport en l’elaboració de la memòria del projecte i seguiment en la preparació del tràmit i el seu enviament.
Per a saber sobre totes les modalitats i opcions, contacteu amb el Servei i us assessorarem.

Préstec Microbank
Amb la signatura del conveni amb Microbank, els usuaris que hagin decidit finançar-se a través d’aquesta modalitat de préstec obtindran unes condicions beneficioses en relació a l’oferta del sector per engegar el projecte empresarial.
La funció del Servei és acompanyar a la persona emprenedora en la elaboració del pla d’empresa i el pla econòmic-financer, emetent el certificat de viabilitat corresponent si escau.

Subvencions

• Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil amb l’objectiu de garantir uns ingressos mínims a la persona jove emprenedora a l’inici de la seva activitat econòmica.
El Servei d’Emprenedoria proporciona informació sobre l’ajut, les fases i els terminis per a la seva sol·licitud, acompanyant al jove en tot el procés de tramitació.
Deguda l’alta demanda d’aquest acompanyament, s’han ampliat les cobertures per als usuaris que la demanen i ho hem complementat oferint formació i assessorament en els respectius projectes empresarials.

EMPRENEDORIA A L’ESCOLA I PER ALS JOVES

El pas del món educatiu al laboral i les diferents alternatives que aquest ofereix sovint és un dels temes que més preocupa els joves que, encara que tinguin clar a què es volen dedicar, no acaben de trobar el camí a seguir per iniciar la seva trajectòria professional.

Davant d’aquesta constatació, el Consell Comarcal del Maresme ofereix uns programes per fomentar la cultura emprenedora a l’escola i entre els i les joves

EMPRENEDORIA JOVE

Empresa

AJUTS I SUBVENCIONS

Aquesta línia inclou els següents serveis:

  • Proporcionar informació en relació a les bases reguladores i convocatòries vigents. A ‘Ajuts i subvencions’ es recullen les principals, incloent les que donen resposta a la COVID-19.
  • Facilitar recursos web a les empreses per a optimitzar la cerca autònoma.
  • Donar suport en la cerca dels ajuts disponibles segons l’activitat de l’empresa.
  • Oferir acompanyament en el tràmit.

SUBVENCIONS I AJUTS PUBLICATS

ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT

A partir d’una trobada presencial o bé telemàtica, us proposem un itinerari d’assessorament a fi de treballar una àrea específica de l’empresa. Un cop finalitza el procés, si escau, es fa entrega d’un informe amb les conclusions oportunes fruit del que s’ha treballat en les sessions.

MÉS INFORMACIÓ

PROGRAMES EMPRESARIALS

Us informem sobre els diferents programes de suport a l’empresa existents i proposem el que s’ajusta més a les vostres necessitats i, si cal, us ajudem perquè pugueu participar-hi.

PROGRAMES EXISTENTS

ACTUALITAT

FORMACIÓ