Servei emprenedoria i empresa – Contacte

Emprenedoria: Natàlia Montoya

Empresa: Albert Jorge

93 693 14 50

Anna Climent

Desenvolupament Econòmic | Desenvolupament Econòmic i Teixit Productiu

Gerència

ACCÉS ALS SERVEIS:

SOL·LICITUD D’ASSESSORAMENT AL SERVEI D’EMPRENEDORIA

DADES PERSONALS

ADREÇA I LOCALITAT

DADES LABORALS I DE FORMACIÓ

per a les situacions d'atur, cal especificar la data d'inscripció al SOC. Sense aquesta informació no podem cursar la seva sol·licitud

SERVEI SOL·LICITAT

SOL·LICITUD D’ATENCIÓ AL SERVEI D’EMPRESA

Dades de la persona sol·licitant

Dades de l'empresa

En el cas de ser una persona autònoma, nom i cognoms

SOL.LICITUD

Altres informacions

AVÍS LEGAL

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT