ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS MASNOU

Nom de l’entitat Fundació Pere Tarrés Enllaç a l’acció https://www.peretarres.org/formacio/curs-certificat-professionalitat-atencio-sociosanitaria-persones-dependents-institucions-social?codi=6243 Sector/especialitat professional Sociosanitari Municipi on es realitza el curs/acció Masnou Adreça Itàlia 50 Data d’inici 26-02-2020 Data de finalització 31-10-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia)

De dilluns a divendres de 9h a 14h

Total d’hores 450 Requisits d’accés

– prioritari per a persones en atur
– disposar d’estudis de nivell 2 ESO/EGB/EQUIVALENTS *homologats

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat Termini d’inscripció 24/02/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Online o presencialment a Barcelona (C/Carolines nº10) Documentació a lliurar

A l’hora de fer la preinscripció tenen detallada la documentació que cal adjuntar

Fotocòpia del NIF/NIE
– CV
– Fotocòpia estudis ESO/EGB/EQUIVALENTS *homologats

Més documentació Aquest curs et prepararà per atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.