AUTOCAD 2D

Nom de l’entitat IDFO (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/autocad-2d/3056 Sector/especialitat professional Disseny, imatge i publicitat Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 09-05-2020 Data de finalització 04-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) DissabteS de 09:00 a 14:00h Total d’hores 40 Requisits d’accés Tenir nocions de dibuix tècnic i coneixements bàsics en l’ús de l’ordinador. Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per desocupats/des. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 27-02-2020 al 07-05-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

En el següent enllaç https://www.idfo.com/curso/autocad-2d/3056
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI/NIE per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadores en situació d’atur:
– fotocòpia DNI/NIE per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Amb aquest curs podràs identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions