AUTOCAD 2D

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/autocad-2d/2684 Sector/especialitat professional Dibuix tècnic Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 21-09-2019 Data de finalització 23-11-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dissabtes de 9.00 a 14.00h Total d’hores 40 Requisits d’accés Tenir nocions de dibuix tècnic i coneixements bàsics en l’ús de l’ordinador. En cas d’estar en actiu, és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat d’aprofitament Termini d’inscripció fins el 21/09/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

És necessari realitzar una preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com:

  • Cercar el curs
  • Clicar a inscriure’s
  • Registrar-se al web, si no ets usuari
  • Seguir les indicacions per omplir el formulari i enviar-lo
Documentació a lliurar

Treballadors en actiu:

  • Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
  • Fotocòpia capçalera de la nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors en situació d’atur:

  • Fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
  • Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
  • Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)
Més documentació Amb aquest curs podràs identificar les eines de les quals disposa Autocad per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions