Bases específiques per a l´atorgament de subvencions a entitats que duguin a terme actuacions relatives a projectes de cooperació internacional

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de juny de 2012

Bases específiques publicades pel Consell Comarcal del Maresme per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions relatives a projectes de cooperació internacional