Bases reguladores i concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2013

ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013