Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a les programacions estables de música i arts escèniques

Termini de presentació de sol·licituds: 26 de juny de 2013

Aprovació per part de la Diputació de Barcelona de les bases reguladores i convocatòria de subvencions a les programacions estables de caràcter professional de música i arts escèniques