Bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals Bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER 2007-2013

Termini de presentació de sol·licituds: 19 de desembre de 2012

Bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol•licituds