Servei de traducció per a persones nouvingudes

Presentació del Servei

La finalitat d’aquest servei és facilitar la comunicació entre els professionals dels serveis públics (administració local, educació, salut, etc) i les persones nouvingudes, de tal manera que l’idioma no sigui barrera a l’hora d’afavorir l’acollida i el procés d’integració.

Com el seu nom indica, aquest no és un servei de mediació, sinó de traducció, i bàsicament estem parlant d’un servei d’intèrpret. No obstant, en cas que es demani una traducció escrita, aquesta serà valorada en funció dels recursos i de la dimensió del servei demanat.

Objectiu del Servei

Facilitar la comunicació entre els professionals dels serveis públics i les persones nouvingudes.

Obligacions de les persones sol·licitants