Maltractament a la gent gran

El servei

Qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics de la comarca més els de SALUT, MOSSOS, Jutjats i 3r sector (residencies de gent gran, empreses del Servei de Atenció Domiciliaria, Creu Roja)

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, correu electrònic.

Cost per al destinatari

Gratuït.

Finançament del servei

Contracte Programa i subvenció DIBA