Servei de canguratge en locals municipals

El Consell Comarcal col·labora amb els ajuntaments en l’establiment d’un servei de canguratge en locals municipals de manera que el Consell Comarcal assumeix la contractació de personal i de gestionar les peticions de les famílies i l’ajuntament destina un espai per a aquesta activitat.

Municipis on es presta el servei:

Montgat

El servei es presta en dos equipaments diferents:

  • A l’escola d’adults (Escola d’Adults Timó, Camí Vell a Tiana, 62, Montgat) amb una capacitat màxima de 5 nadons (de 0 a 3 anys). L’horari del servei és de dilluns a dijous de 9:30h a 11:30h Aquest espai serà exclusiu per les assistents a l’escola Timó.
  • A l’escola Salvador Espriu (Carrer de Buenos Aires, 43), amb una capacitat màxima de 20 infants alhora (de 4 anys a 12 anys). L’horari del servei és de 16:30 a 19:00 de dilluns a divendres.

Hi haurà un servei de corda o d’acompanyament des de les escoles Norai i Marina amb dos monitors que recolliran als nens per portar-los caminant a l’equipament ubicat a l’escola Salvador Espriu. Cada monitor portarà un grup de 6 nens com màxim. Aquest servei de corda es realitzarà a les 16:15 de la tarda, coincidint amb l’horari de sortida dels nens de les escoles.

La demanda del servei pot ser puntual, per un dia o alguns dies de la setmana en concret, però si es vol un servei continuïtat, la sol·licitud s’ha d’anar renovant mensualment. 

Cada nen/nena podrà gaudir de, com a màxim 2 torns a la setmana. Cada dia es comptabilitzarà com un torn. Si es necessiten més, es pot valorar segons la situació i la demanda del servei.

Els infants han de ser recollits de l’equipament pels seus pares/mares/tutores o persona autoritzada. 

Es tracta d’un servei gratuït i d’accés universal, però en cas que la demanda sigui superior a les places ofertes, es prioritzaran les famílies que pertanyin als col·lectius que el programa Temps per Cures reconeix com a prioritaris i persones empadronades o que visquin al municipi de Montgat.

Tiana

El servei de canguratge en equipament fix de Tiana està ubicat al Centre Cívic l’Escorxador (Carrer Josep París, 12, Tiana). 

Té una capacitat màxima de 20 infants per torn (de 5 anys a 16 anys). L’horari del servei és els dissabtes de 9h a 14h. Es faran 2 torns, de 9:00h a 11:15h, de 11:30h a 14h.

Cada infant podrà gaudir d’un torn a la setmana, però en cas de necessitar ambdós torns, es pot valorar segons la situació i la demanda del servei.

Els nens/nenes els/les han de ser portats i recollits de l’equipament pels seus pares/mares/tutores o persona autoritzada. 

La petició del servei s’ha de fer amb un mínim de 3 dies laborables d’antelació amb relació al dia que es vol demanar o que es vol començar.

Es tracta d’un servei gratuït i d’accés universal, però en cas que la demanda sigui superior a les places ofertes, es prioritzaran les famílies que pertanyin als col·lectius que el programa Temps per Cures reconeix com a prioritaris i persones empadronades o que visquin al municipi de Tiana.

Calella

El servei de Pati Obert de Calella està ubicat a l’Escola Minerva (Carrer de Sant Jaume, S/N). El pati obert està dinamitzat per 3 professionals que fan una proposta d’activitats de lleure.

Té una capacitat màxima de 34 infants (de 6 anys a 16 anys). Es realitza els dissabtes i els diumenges.

Aquest servei no precisa d’inscripció previa

Es tracta d’un servei gratuït i d’accés universal, l’accés es tancarà nomès en cas de superar l’aforament permitit.