Formació i tallers de Joventut

XERRADES I TALLERS DE LA XARXA NACIONAL D’EMANCIPACIÓ JUVENIL (XNEJ)

Àmbit educació

Àmbit treball

Àmbit habitatge

Àmbit salut

Àmbit Mobilitat Internacional

Si teniu alguna consulta sobre mobilitat internacional podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme

Altres formacions i projectes

Altres formacions

En aquest apartat trobareu els recursos i accions formatives i de suport per afavorir l’emancipació de les persones joves, que s’ofereixen al Maresme des de Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) a través de l’Oficina jove i dels Serveis i Punts d’Informació Juvenil.

Aquests recursos formatius s’ofereixen en format tallers i xerrades en diferents àmbits: Educació, Treball, Habitatge i Salut. El Servei Comarcal de Joventut, com a institució sobre la qual recau la dinamització comarcal de l’Oficina Jove del Maresme, facilita la gestió de les sol·licituds i coordinació de l’activitat comarcal en relació al catàleg de serveis de la XNEJ a la comarca.

Notícies