Activitats de lleure infantil i juvenil

En el marc del Decret 187/1993 de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques, el Consell Comarcal del Maresme assumeix las tasca de suport de la Direcció General de Joventut (DGJ) en el seguiment de les activitats del lleure per a menors de 18 anys subjectes al Decret 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. En concret s’assumeixen les següents tasques:

  • Informació, orientació i assessorament a les entitats promotores i/o organitzadores d’activitats de lleure amb infants i joves. Es realitza de forma permanent en funció de les necessitats que organitzen o promouen activitats
  • Visites de seguiment i comprovació de les activitats de lleure. Es concentra en l’època d’activitats de lleure a l’estiu, en el període de vacances escolars. El SCJ complementa la tasca del DGJ al territori en aquest àmbit, vetllant pel compliment de la normativa en el desenvolupament dels casals de vacances.

Adjuntem una infografia on trobareu informació més rellevant del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys