Instal·lacions juvenils

El Consell Comarcal del Maresme té delegades, per part de la Generalitat de Catalunya, les potestats d’execució en matèria d’Instal·lacions Juvenils. Donant compliment a aquesta delegació de competències es duen a terme les següents funcions:

  • Informació, orientació i assessorament a les persones i entitats titulars de les instal·lacions juvenils, en relació a la seva posada en marxa i funcionament, i, en relació a l’accés a recursos formatius i subvencions i ajuts específics per a les instal·lacions juvenils.
  • Inspecció i seguiment del compliment de la normativa vigent a les instal·lacions juvenils de la comarca.