Catàleg de serveis


ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS
 • Servei de Modernització de l’Administració (TICS)
 • Servei d’assistència Tècnica a la Gestió Pública Local
PROMOCIÓ ECONÒMICA


 • PROGRAMES SOC
 • Fem Ocupació per a Joves
 • Treball i Formació
 • Garantia Juvenil
 • POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU
 • Xarxa de Productes de la Terra
 • Suport a l’emprenedoria
 • Servei itinerant d’emprenedoria
 • POLÍTIQUES DE MERCAT DE TREBALL
 • Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL)
 • Ocupabilitat per Competències
 • Xarxa d’Interacció Empresarial
 • ESTRATÈGIES PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
 • Observatori de Dessenvolupament Local del Maresme
 • Acord pel Desenvolupament Local del Maresme
 • El Maresme per l’Economia Social i Solidària


BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM, SALUT PÚBLICA
BENESTAR SOCIAL


 • Servei de Suport a l’Atenció Social Primària
 • Servei de l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA)
 • Servei del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració
 • Servei de Transport Adaptat
 • Servei d’Atenció a la Dona (SIAD)
 • Servei d’Assistència Tècnica a les Dependències
 • Servei d’Atenció Domiciliària


EDUCACIÓ


 • Servei de Transport Escolar
 • Servei de Menjadors Escolars
 • Servei de Beques
 • Servei d’Acollida Matinal


HABITATGE


 • Servei d’Habitatge del Maresme
 • Servei d’Intermediació Hipotecària


JOVENTUT


 • Servei Comarcal de Joventut del Maresme


MEDI AMBIENT
SERVEI DE RESIDUS


 • Recollida selectiva
 • Neteja viària
 • Neteja de platges
 • Gestió de deixalleries


FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL


 • Visites guiades EDAR/ETAP


ENTORN URBÀ I MEDI NATURAL

SERVEI DE BOSCOS DEL MARESME


AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA (ACE)
SERVEI METEOROLÒGIC DEL MARESME (METEOMAR)


 • Alertes meteorològiques
 • Estacions meteorològiques


SERVEI D’ABASTGAMENT D’AIGUA POTABLE
SERVEI DE SANEJAMENT

SERVEI D’INSPECCIÓ INDUSTRIAL : Control d’abocaments


PONÈNCIA COMARCAL I AMBIENTAL
SERVEI COMARCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
SALUT PÚIBLICA


 • Inspeccions sanitàries d’establiments alimentaris
 • Legionel.la
 • Control de mosquits


PROMOCIÓ DE LA COMARCA