Contractació del subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la comarca del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

DOCUMENTS:
Mesa de contractació
Hipervincle


 
Adjudicació acord

Estudi i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la gestió d´instal·lacions energètiques del municipi de Pineda de Mar cap a empreses de serveis energètics

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DADES DEL CONTRACTE:
DADES DEL CONTRACTE:

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment negociat sense publicitat

Adjudicatari:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SAEstudi “Servei d´informació i assessorament jurídic i psicològic a dones del SIAD”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (AGI)

DOCUMENTS:
Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
105.680,16 €

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini de presentació d’ofertes:
El termini per presentar les ofertes és fins el 28 de febrer de 2011.

Obertura de pliques:

 El proper dia 15 de març de 2011 a les 12:00h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 2.

El proper dia 9 de maig de 2011, a les 12:30h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 3.DOCUMENTS:

Anunci de licitació

 


Plecs Administratius

 


Plecs Tècnics

 


Annex del Plec tècnic

 


Mesa de contractació

 


Adjudicació


 


 

Contractació de les obres dels treballs de manteniment de les lleres del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Tipus:
Negociat sense publicitat

Pressupost base licitació:
105.000,00 €

Procediment d´adjudicació:
105.000,00 €

Adjudicatari:
Serveis Salicru SCP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte per executar “Obra de treballs de manteniment de les lleres del Maresme”, cofinançat pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i eix 4.


Aprovat mitjançant Decret de Presidència núm. 96/14 de data 21 de març de 2014, i ratificat en la Comissió Permanent del Ple de data 8 d’abril de 2014.


 

Servei Alfabetització digital per a la inserció laboral del Maresme any 2010

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
INSERCOOP, SCCL

DOCUMENTS:
Edicte d’aprovació dels Plecs de clàusules Administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei “Alfabetització digital per a la inserció laboral de Maresme any 2010”
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Estudi “Desenvolupament del portal web Maresme.cat”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
MARKETING ALLIANCE, SL

DOCUMENTS:
Adjudicació provisional:
Hipervincle


Adjudicació definitiva:
Hipervincle