Certificat de professionalitat d’atenció al client, consumidor i usuari

Nom de l’entitat Assesform Assessors, s.l. Sector/especialitat professional Comerç i Marketing Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors, s.l. Adreça Camí ral, 158 baixos Data d’inici 13-03-2019 Data de finalització 28-10-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) de dilluns a divendres de 15:00 a 20:00 Total d’hores 460h Requisits d’accés

Batxillerat
Cicle grau superior
Prova clau d´accés de nivell 3

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat d´atenció al client, consumidor o usuari Termini d’inscripció 12/03/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Directament al centre de formació Documentació a lliurar Cal portar per fer la inscipció: DNI, CV i titulació que acrediti el nivell formatiu assolit fins al moment d’inscipció. Més documentació Gestionar i executar els plans d´atenció al client/consumidor/usuari de bens i serveis, d´acord amb la normativa i legislació vigent en matèria de consum,els procediments establerts i les especificacions rebudes.