CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Nom de l’entitat Fundació Pere Tarrés Enllaç a l’acció https://www.peretarres.org/formacio/curs-certificat-professionalitat-atencio-sociosanitaria-persones-dependents-institucions-social?codi=6380 Sector/especialitat professional Atenció Sociosanitària Municipi on es realitza el curs/acció Masnou Adreça Itàlia 50 Data d’inici 12-05-2020 Data de finalització 01-10-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9h a 14h Total d’hores 450h Requisits d’accés

– Prioritari per a persones en situació d’atur, donats d’alta al SOC com a demandants d’ocupació
– Fotocòpia del NIF/NIE
– Currículum
– ESO/EGB/estudis equivalents *homologats (sinò, es donarà opció de realitzar prova de nivell)

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat Termini d’inscripció 08/05/2020 Com s’ha de fer la inscripció? online Documentació a lliurar a l'hora de fer la preinscripció ja detalla la documentació que cal adjuntar Més documentació Aquest curs et prepararà per atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.