Certificat de professionalitat d’Informació Juvenil

Nom de l’entitat Fundació Pere Tarrés Enllaç a l’acció www.peretarres.org/formacio-subvencionada Sector/especialitat professional Dinamització de la informació juvenil
Aquest certificat et permetrà organitzar i gestionar serveis d´informació per a joves que responguin als interessos i necessitats del sector i desenvolupar accions d´informació, orientació, dinamització de la informació promovent activitats socioeducatives en el marc de l´educació no formal. Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix

Fundació Pere Tarrés

Adreça c. Carolines, 10 Barcelona Data d’inici 20-12-2018 Data de finalització 02-05-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 Total d’hores 500 hores (360 teòriques, 20h formació complementària i 120h de pràctiques) Requisits d’accés
  • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d´Educació General Bàsica (EGB)
  • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
  • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma Termini d’inscripció 20 desembre Com s’ha de fer la inscripció?

Per rebre informació ampliada d´ aquest curs i assessorament personalitzat pots consultar la
programació de les sessions informatives aquí.

Documentació a lliurar
  • Currículum Vitae
  • Fotocòpia DNI
  • Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides
  • Document d´alta i renovació de la demanda d´ocupació (DARDO). S´ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per Internet.
Més documentació