COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES (CASTELLÀ A2 I CATALÀ BÀSIC)

Nom de l’entitat OrientActiva Sector/especialitat professional Idiomes Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix OrientActiva Adreça Carrer Alcalde Josep Abril, 24 Data d’inici 10-02-2020 Data de finalització 23-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns a divendres (15h a 20h) Total d’hores 155h Requisits d’accés
  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • Estar apuntat a Garantía Juvenil
  • Tenir NIE/DNI
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma d'aprofitament Termini d’inscripció 14/02/2020 Com s’ha de fer la inscripció? OrientActiva Documentació a lliurar NIE/DNI Més documentació

-Augmentar l’expressió oral en castellà i en
català
-Aprendre a interactuar en situacions socials
comunes, com per exemple les entrevistes de
feina.
-Millorar la comprensió auditiva i l’expressió
escrita.
-Practicar i familiaritzar-se amb les diferents
parts que componen les proves d’acreditació de
castellà i català