COMPTABILITAT BÀSICA

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-economico-financiera/comptabilitat-bsica-/28086#.XjlqY2hKjGg Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126 008009 Barcelona Data d’inici 10-02-2020 Data de finalització 11-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00 Total d’hores 60 h Requisits d’accés

No es requereix cap requisit d’accés

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció CCCertificat d’assistència o d’aprofitamentertificat de professionalitat (nivell 3) Termini d’inscripció 09/02/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

A través del web:

Documentació a lliurar

DNI,

Última nòmina

i fitxes d’alumnes proporcionades pel centre signades

Més documentació

Curs pràctic enfocat a conèixer el procés comptable bàsic complet.