Constitució de la Junta General del Consorci de Turisme

 

El dimecres 19 d’ocubre a les 12.00h es constituirà la Junta General del Consorci de Turisme Costa del Maresme, de la qual, entre d’altres, en formen part els 30 ajuntaments de la comarca. A la reunió, que es farà a la sala de Plens del Consell Comarcal (Plaça Miquel Biada, 1) s’informarà de l’acord del Consell Comarcal de delegar en Jaume Borrell la presidència del Consorci.

ORDRE DEL DIA

1.- Constitució de la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

2.- Presa de coneixement de la delegació de Presidència del Consorci efectuada pel President del Consell Comarcal del Maresme

3.- Presa de coneixement, si s’escau, de la designació del titular de la vicepresidència primera.

4.- Nomenament, si s’escau, de les vicepresidències segona i tercera

5.- Determinació, si s’escau, del nombre de membres de la Comissíó Permanent i designació dels seus integrants.

6.- Establiment, si s’escau, del règim, ordinari de sessions

7.- Aprovació, si s’escau, de la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci per mitjans electrònics.

 

***Els mitjans que vulguin prendre imatges ho podran fer durant els 5 primers minuts de l’acte.

Data: 2011-10-19