Convocatòria 2013 d´ajuts per a projectes susceptibles de ser finançats per l´ instrument financer LIFE+ de la UE en els àmbits temàtics: Natura i Biodiversitat, Política i Governabilitat mediambientals i Comunicació

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juny de 2013

Convocatòria 2013 d’ajuts per a projectes susceptibles de ser finançats per l’ instrument financer LIFE+ de la UE en els àmbits temàtics: Natura i Biodiversitat, Política i Governabilitat mediambientals i Comunicació