Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de patrimoni singular i a la millora de camins locals

Termini de presentació de sol·licituds:


1 concessió directa. Línies 2 i 3, del 3 de febrer al 27 de març

Convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” (fase 2) en el marc del pla “xarxa de governs locals 2012-2015”