Convocatòria d’ajuts per al finançament de plans de formació dels empleats públics locals

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de maig de 2016

Convocatòria de l’Escola d’Administració Pública d’ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals