Convocatòria d´ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de setembre de 2013

Convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals