Convocatòria per a la concessió de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes de recerca biennals durant els anys 2012 i 2013

Termini de presentació de sol·licituds: 19 d’octubre de 2012

Convocatòria del Departament de Cultura per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes de recerca biennals durant els anys 2012 i 2013