CP ADMINISTRACIÓ I PROGRAMACIÓ EN SISTEMES DE PLANIFICACIÓ DE RECURSOS EMPRESARIALS I DE GESTIÓ DE RELACIONS AMB CLIENTS (NIVELL 3)

Nom de l’entitat Exist Estratègies Formatives, SLU Enllaç a l’acció https://grupexist.com/portfolios/formacio-ocupacional-programacio-i-administracio-de-sistemes-crm-erp/ Sector/especialitat professional Informàtica i comunicacions Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Exist Estratègies Formatives Adreça C/ Sant Pere, 60 Data d’inici 05-11-2019 Data de finalització 09-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Formació ONLINE amb algunes sessions presencials Total d’hores 570 hores Requisits d’accés

– Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació.
– Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 3.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat de nivell 3 Termini d’inscripció 4 de novembre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a les instal·lacions d’Exist Documentació a lliurar

– Curriculum vitae
– Fotcòpia DNI
– Full d’inscripció a l’atur (DARDO)
– Còpia de la titulació acadèmica

Més documentació Certificat de professionalitat de nivell 3 sobre instal·lació, administració i programació de sistemes CRM / ERP. Inclou 80 hores de pràctiques en empresa.