CURS D’OFIMÀTICA I COMPETÈNCIES DIGITALS

Nom de l’entitat INSERTA Enllaç a l’acció www.portalento.es Sector/especialitat professional INFORMÀTICA Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix INSERTA (FUNDACIÓ ONCE) Adreça C/Sepulveda nº1, 2 Planta 08015, Barcelona Data d’inici 14-10-2019 Data de finalització 10-12-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 09 a 14h Total d’hores 200 hores Requisits d’accés Enviar CV actualitzat Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat del curs Com s’ha de fer la inscripció? Trucar al telèfon 93 238 49 49 i preguntar per Inma Corbella Documentació a lliurar Enviar CV actualitzat a insertajove.inserta@fundaciononce.es Més documentació Curs becat