Curs de competències lingüístiques

Nom de l’entitat Salesians Sant jordi Sector/especialitat professional competències lingüístiques Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Centre de formació Tres Roques Adreça Plaça del Canigó, 7. Mataró Data d’inici 12-09-2018 Data de finalització 21-12-2018 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i dimarts de 9:30 a 11 h. Dimecres de 10 a 11 o d'11 a 12 h segons el nivell Total d’hores 30 Requisits d’accés Cap nivell d´estudis requerit Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma d'aprofitament Termini d’inscripció desembre 2018 Com s’ha de fer la inscripció?

Maria Rodríguez

93.758.90.69

maria.rodriguez@salesians.cat

Documentació a lliurar Indeterminada Més documentació

Els grups de competències lingüístiques es divideixen en dos nivells:
Lectoescriptura: per a persones que han d’aprendre a escriure i llegir, o tenen un nivell molt baix de lectoescriptura.
Nivell inicial: per a persones que tenen ja coneixements de lectoescriptura a nivell baix i han d’anar consolidant la llengua.
Nombre de places:  8 places per grup