Cursos subvencionats per a treballadors i aturats

Nom de l’entitat Mataró INN Sector/especialitat professional Habilitats directives, Qualitat Mediambiental i Marqueting i vendes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Training Tutor Adreça Jaume Balmes, 37  08301 Mataró Data d’inici 01-11-2018 Data de finalització 31-12-2018 Horari (dies de la setmana i hores/dia) a determinar a cada curs Total d’hores a determinar a cada curs Requisits d’accés a determinar a cada curs Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma d'aprofitament Termini d’inscripció fins a començar el curs Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a les oficines Documentació a lliurar Es sol.licitarà: Fitxa d´alumne, Fotocòpia de DNI i Fotocòpia d´una nòmina o rebut actualitzat del pagament a la Seguretat Social en el cas dels treballadors i autònoms del mes d’inici del curs, i document DARDO per als aturats.