El Consell Comarcal canvia el model de gestió del CAAD Maresme per abaratir la despesa municipal

 

El Conseller de Medi Ambient, Antoni Valls, ha explicat el nou model de gestió aprovat pel Consell Comarcal del Maresme per aconseguir una reducció en la despesa que paguen els municipis que tenen delegat el servei d’atenció i recollida d’animals abandonats al CAAD Maresme. L’administració comarcal endegarà un concurs públic que facilita la participació privada a partir de la creació d’una “zona complementària d’explotació comercial”.

El Centre d’Atenció d’Animals Abandonats (CAAD) Maresme és un servei públic comarcal que va entrar en funcionament el febrer de 2006 com a resposta a la necessitat de disposar d’un nucli zoològic mancomunat que recollís de la vía pública els animals que havien estat abandonats, tingués cura d’ells i promogués la seva adopció. Les instal·lacions es van construir al terme municipal d’Argentona (darrera el cementiri) i en aquell moment van ser 18 els municipis que hi van delegar les seves competències. 6 municipis, però, s’han donat de baixa i, tot i el redimensionament del servei, a tancament de 2013 el dèficit d’explotació ha estat de 46.829 euros.

Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal promou un concurs públic de gestió del servei i de les explotacions que permetrà reduir les aportacions municipals tot mantenint la reconeguda qualitat de l’atenció als animals acollits. A les bases, que s’exposaran publicament en els propers dies, s’introdueix una fòrmula que beneficia tant els municipis usuaris com el concessionari del servei. Aquesta passa per la creació d’una “zona complementària d’explotació comercial” amb activitats relacionades (residència canina i clínica veterinària) , però que no interfereixen en la prestació del servei ni en la filosofia del CAAD Maresme.

El Conseller de Medi Ambient ha manifestat que d’aquesta manera “volem evitar que sigui un servei deficitari i que els ajuntament hagin de pagar més” i ha afegit que la previsió és que el concurs públic pugui estar adjudicat a finals d’any.

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme acull gossos i gats. L’any passat va recollir 561 animals abandonats (418 gossos i 143 gats). Va aconsguir 398 adopcions i 133 recuperacions d’animals per part dels seus propietaris. La mitjana d’animals que hi ha al Centre és de prop de 200.