Inici El Consell Consell d’Alcaldies

Consell d’Alcaldies

El Consell d’Alcaldies

La composició i el funcionament del Consell d’Alcaldies està regulat pel ROC (Reglament d’Organització  Comarcal). Es defineix com “un òrgan necessari i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat per tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca (30) i ha d’ésser convocat pel/la President/a del Consell Comarcal perquè informi de les propostes que siguin d’interès per als municipis o afectin al territori, abans de sotmetre-les a l’aprovació del ple, d’acord amb el que s’estableix en el present reglament orgànic”.

El Consell d’Alcaldies pot presentar al Ple del Consell Comarcal del Maresme propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldies ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

  • a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
  • b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
  • c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  • d) Els plans sectorials comarcals
  • e) La modificació dels límits comarcals
  • f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
  • g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.