El Govern del Consell Comarcal del Maresme 2023-2027

El Govern del Consell Comarcal del Maresme està integrat per JUNTS i ERC

Vicepresidències

Funcions

VICEPRESIDENT 1er

Rafa Navarro Álvarez (JUNTS)

VICEPRESIDENTA 2a

Marta Paset Salichs (ERC)

VICEPRESIDENTA 3a

Noemí Llorens Lleonart (JUNTS)

VICEPRESIDENT 4t

Marc Bosch de Doria (ERC)

Conselleries delegades

Rafa Navarro Àlvarez (JUNTS)

MOBILITAT I TERRITORI

 • Mobilitat
 • Transport públic
 • Entorn Urbà
 • Gestió de la mobilitat
  ciclable

Lluís Farrerons Peñarroya (JUNTS)

ACCIÓ CLIMÀTICA

 • Canvi Climàtic
 • Agència Comarcal de l’Energia
 • Educació Ambiental
 • Meteomar
 • Abastament d’aigua i pous
 • Cicle de l’Aigua
 • Sanejament
 • Control d’abocaments
 • Gestió de
  Residus
 • Ponència Ambiental Comarcal

Xavier Masgrau González (JUNTS)

SERVEIS ALS MUNICIPIS

 • SIM-Servei d’Informació als Municipis
 • Borses Comarcals de personal
 • Assistència
  Tècnica als Municipis
 • Salut Pública
 • Protecció Civil
 • Compres agregades
 • CAAD-Centre
  d’Acollida d’Animals Domèstics del Maresme
 • Oficina comarcal de contractació administrativa
 • Oficina comarcal d’inspecció de serveis
 • Oficina comarcal de selecció de personal
 • Empreses mixtes

Marta Paset Salichs (ERC)

DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 • Suport a l’Atenció Social Primària
 • EAIA-Atenció a la Infància i Adolescència
 • Servei d’Atenció Domiciliària
 • Assistència a la Dependència
 • Transport adaptat
 • SIAD –
  Servei d’informació i Atenció a la Dona
 • SAI – Servei d’Atenció a la Igualtat LGTBIQ+
 • Atenció i suport a la Gent Gran
 • Atenció a col·lectius vulnerables i sensellerisme
 • Mediació
  intercultural
 • Ciutadania i immigració

Marta Rovira Martínez (ERC)

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

 • Menjadors escolars
 • Ajuts individuals de menjador escolar
 • Transport escolar
 • Pla Comarcal de Joventut
 • Servei de Joventut
 • Oficina Jove del Maresme
 • Mobilitat Internacional Jove
 • Referent d’ocupació juvenil
 • Formació i lleure educatiu
 • Consell de la Cultura del Maresme
 • Mostra Literària del Maresme
 • Arxiu Comarcal del Maresme

Pep Ripollès Ballesteros (ERC)

HABITATGE

 • Oficina
  d’Habitatge del Maresme
 • Ajuts de lloguer
 • Borsa de lloguer
 • Habitatges de Proteccióoficial
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Servei de gestió d’habitatges de lloguer social i assequible

Noemí Llorens Lleonart (JUNTS)

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 • Emprenedoria
 • Xarxa Interacció Empresarial-Enxarxa
 • Maresme, Servei d’Ocupació
 • Coordinació Mesa de Reactivació Socioeconòmica del Maresme
 • El Maresme per l’Economia social i solidària
 • Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

Carme Ponsa Monge (JUNTS)

TEIXIT PRODUCTIU

 • Observatori de Desenvolupament Local
 • Assessorament empresarial: consolidació, competitivitat, formació i internacionalització
 • Xarxa de Productes de la Terra
 • Turisme

Marc Bosch de Doria (ERC)

GOVERNANÇA, SERVEIS INTERNS I RECURSOS HUMANS

 • Serveis Jurídics
 • Hisenda i Serveis Econòmics
 • Servei de Contractació Administrativa
 • Planificació i Administració dels Recursos Humans
 • Informàtica i TIC)

Xavier Ponsdomènech Basart (ERC)

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PLANIFIACIÓ ESTRATÈGICA

 • Elaboració dels quadres de comandament i gestió i seguiment del compliment d’objectius i indicadors interns
 • Planificació Estratègica
 • Fons Next Generation i projectes amb finançament europeu
 • Transparència
 • Accés a la informació pública i bon govern
 • Assistència i suport als municipis en matèria de transparència
 • Coordinació i desplegament del Pla Antifrau
 • Administració Electrònica
 • Assistència tècnica als municipis en matèria d’administració electrònica
 • Coordinació amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC), Localret i Diputació en matèria d’Administració Electrònica i ciutats digitals
 • Impuls i coordinació de projectes de Participació Ciutadana

Marta Gómez Pons (JUNTS)

MEDI NATURAL