El Ple

El Ple

El ple del Consell Comarcal està format per 33 conselleres i consellers designats d’entre els regidors dels municipis de la comarca. La seva distribució per forces polítiques és la següent:

Federació Convergència i Unió: 11 escons


-Coalició Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal: 10 escons


-Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal:5 escons


-Partit Popular:4 escons


-Coalició Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal: 3 escons

El ple celebra sessions ordinàries cada dos mesos. També es convoquen reunions extraordinàries per tractar temes que, per la seva urgència, no poden esperar a la celebració de la reunió ordinària. Les sessions són públiques.


{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}