Èxit de la formació Igualtat de gènere en l’àmbit laboral

 
  

Els dies 3 i 4 de juny, es va realitzar, en dos torns, la formació bàsica en igualtat en l’àmbit laboral, dirigida al personal del Consell Comarcal del Maresme. Hi van assistir un total de 67 persones.
Es tracta d’una acció que s’emmarca en les mesures del Pla Intern d’Igualtat aprovat el 2017, amb l’objectiu de sensisbilitzar el personal sobre les desigultats que es pateixen per raó de gènere a la feina i difondre la cultura de la igualtat dins la institució.
En aquesta formació es van treballar el marc conceptual i legal de la igualtat i les diferents manifestacions de la desigualtat de gènere en l’àmbit laboral.
Entre altres mesures, el Consell Comarcal ja té aprovat el Protocol d’Assetjament Sexual i Assetjament Laboral per Raò de Gènere.