Imatges del I Challenge Costa de Barcelona-Maresme

4 d’octubre de 2009

Les fotos que aquí es reprodueixen han estat fetes per Foto-Film Calella que ha col·laborat amb el I Challenge Costa de Barcelona-Maresme aportant l’experiència i el treball dels seus associats.