Inspecció d’instal·lacions i activitats de lleure infantils i juvenils

Inspecció preceptiva d’instal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies, etc.) i comprovació d’activitats de lleure per a menors 18 anys (casals d’estiu, etc.).

Qui pot utilitzar el servei

Titulars d’instal·lacions juvenils privats i públiques i organitzadors/es d’activitats de lleure amb infants i joves a la comarca del Maresme

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Ajuntaments: Les actuacions del Servei Comarcal de Joventut s’adrecen als ajuntaments de forma oberta, i ells decideixen si hi participen o no.

El Servei Comarcal de Joventut actua d’ofici. 

Cost per al destinatari

Servei Gratuït

Origen de la competència

Decret 187/1993 de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques i fitxa 41 del Contracte Programa.