Institucions públiques i privades s´uneixen per tal de posicionar la marca Costa de Barcelona-Maresme com a referent de destinació

  


Nou impuls per a la promoció de la marca Costa de Barcelona-Maresme. Les institucions públiques i privades dedicades a la promoció turística d´aquesta marca han signat avui un acord de col·laboració per tal de planificar conjuntament l´estratègia turística de Costa de Barcelona-Maresme. Aquesta estratègia preveu redefinir el model turístic d´aquesta marca turística, incrementar l´impacte econòmic del turisme en aquest territori, crear nous productes turístics, i millorar la competitivitat de les empreses de la zona.


L´acord ha estat signat pel director general de Turisme i president del Comitè Executiu de Turisme de Catalunya, Joan Carles Vilalta; el diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Carles Ruiz; el delegat al Maresme de la Cambra de Comerç de Barcelona, Jordi Ferrer; el president del Consorci de Promoció Turística del Maresme, Josep Maria Juhé; i el president de l´Associació Turística Costa de Barcelona-Maresme, Joan Campolier. És la primera vegada que el sector públic i privat s´uneixen per tal de dur a terme una acció conjunta d´aquestes característiques. Aquest fet, a més, s´emmarca dins la voluntat de Turisme de Catalunya i la Diputació de Barcelona d´implicar el sector privat en les accions promocionals que desenvolupa. Arran d´aquest acord, les institucions han dissenyat conjuntament un pla d´accions que tindrà com a primer objectiu posicionar la marca Costa de Barcelona-Maresme com a referent de destinació amb valor propi i, alhora, de proximitat a la ciutat de Barcelona. A més, es redefinirà el model turístic de la marca, per tal de posicionar-la com a una destinació de sol i platja amb una potent oferta complementària en turisme de cultura, natura, esport i familiar. També es pretén augmentar l´impacte econòmic del sector turístic de la comarca, especialment treballant en la creació de nous focus d´atracció turística i nous productes turístics, i augmentant la cohesió i l´equilibri territorial de l´àmbit de la marca. Finalment, es treballarà per tal de millorar el posicionament de les empreses i serveis turístics, la seva qualitat i competitivitat. Per tal d´aconseguir aquests objectius, les institucions signants reforçaran la col.laboració, coordinació i integració de les iniciatives públiques i privades del sector turístic, per tal de realitzar accions de promoció als mercats estratègics estrangers i de proximitat, i incrementar les accions de comercialització i promoció, amb especial incidència en les accions online. També realitzaran accions encaminades a la millora de la competitivitat de les empreses i serveis turístics de la comarca. Així mateix, treballaran per tal de definir nous canals de distribució i venda del producte, i implicaran tot el sector i la població local en les estratègies de desenvolupament turístics. L´acord signat avui és fruit de la necessitat del sector públic i privat de treballar de forma conjunta en la reordenació de la gestió territorial del turisme, en una nova etapa que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector turístic, cercant noves eines, i on l´especialització de rols ha de facilitar la planificació estratègica.